محمد خزائی

  • سابقه همکاری: 7 سال
  • سطوح تدریس : Advanced & American file
  • مدرک بین المللی: FCE A از دانشگاه کمبریج
  • تحصیلات :
    • لیسانس مترجمی از دانشگاه امام رضا 
    • کارشناسی ارشد آموزش زبان از دانشگاه امام رضا