سیمین سلحشوران

 

  • سطوح تدریس : Avancé & alter ego
  • سابقه همکاری :5 سال
  • تحصیلات :
    • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی
    • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی