1100 واژه کاربردی و مفید

شما در این کتاب 1100 واژه کلمات کاربردی و مفید می توانید بخوانید و یاد بگیرید . این کلمات همراه با مثالها، مترادف ها و کاربردها برای شما نوشته شده است با انواع مختلفی از تمرین های مفید. اگر قصد دارید در دوره کارشناسی ارشد شرکت کنید و یا مهاجرت کنید لغتهای این کتاب می تواند کمک شایانی به شما داشته باشد.