سیستم آموزش زبان فرانسه ترمیک بزرگسالان

بر پایه سیستم آموزشی Edito

 

 

سیستم آموزشی کتاب های Edito از یک آموزش با سه مرحله بهره میگیرد، 

  •  échauffement به معنای آماده سازی برای شروع آموزش
  • fonctionnement  به معنای توضیح و تبیین مطالب و عناوین آموزش
  • entraînement  به معنای تمرین مطالب آموزش داده شده

در انتهای هر سری کتاب مطالب آموزشی مفید و کاربردی را برای آمادگی آزمون های DELF می توانید مشاهده کنید. 

این مجموعه کتاب ها براساس تمرین و تکرار نگارش شده است از این رو در آخر هر درس می توانید مجموعه ای از تمرین ها را داشته باشید. 

CD صوتی و DVD تصویری همراه با کتاب می تواند در کنار مطالب آموزشی کتاب برای یادگیری بهتر به شما کمک کند. فایلهای صوتی و ویدیوهای آموزشی گنجانده شده در این مجموعه صوتی تصویری فایلهای صوتی و تصویری به صورت طبقه بندی شده متناسب با بخش های کتاب و تمرین های موجود قرار گرفته است. 

سری آموزشی Edito در 4 کتاب اصلی طراحی شده است Edito A1, Edito A2, ,Edito B1 , Edito B2.

 

 

طبقه بندی سری کتاب های Edito در موسسه MCI

ّFarance method