ردیف نام و نام خانوادگی Listining Use Of English Overal
1 رضا سعیدی 30 64 94
2 عماد دماوندی 24 59 83
3 سعید ملک نژاد 25 56 81
4 مریم دهقانی 25 55 80
5 گلبرگ خورسند 26 52 78
6 زهرا ارسلانی 23 54 77

 

همچنین به اطلاع می رساند، شرکت کنندگانی که نمره Overall آنها بالای 70 می باشد در امتحان اولیه پذیرفته شده ا ند و اسامی آنها قابل مشاهده و برای انجام مصاحبه با موسسه در ارتباط باشند.

 

 |  نتایج آزمون Teaching خرداد ماه 1397

 

ردیف نام و نام خانوادگی Listining Use Of English Overal
1 مسعود جاویدی 29 63 92
2 پوریا طاهری 25 66 91
3 مریم وارسته 28 62 90
4 فرزانه رادمهر 29 61 90
5 رضا طبسی 25 60 85
6 فروزان مهرپویان 25 58 83
7 سید حسین زار 25 56 81
8 رسول جودوی 26 52 78
9 بهاره شفائی 25 49 74
10 امین پهلوانی 22 48 70

همچنین به اطلاع می رساند، شرکت کنندگانی که نمره Overall آنها بالای 70 می باشد در امتحان اولیه پذیرفته شده ا ند و اسامی آنها قابل مشاهده و برای انجام مصاحبه با موسسه در ارتباط با شند.

 

 |  نتایج آزمون Teaching مرداد ماه 1396

ردیف نام و نام خانوادگی Listining Use Of English Reading Overal
1 باربد دنیادیده 36 31.6 26.7 94.3
2 احسان ترابی 34.67 30.6 20.4 85.7
3 مریم وارسته 30 31.8 22.22 84.02
4 فاطمه شاه بیگی 32 28.4 19.56 79.96
5 زینب حقیقی 30 27.6 15 72.7
6 مریم نقی نژاد 25.33 26.8 20 71.7
همچنین به اطلاع می رساند، شرکت کنندگانی که نمره Overall آنها بالای 70 می باشد در امتحان اولیه پذیرفته شده ا ند و اسامی آنها قابل مشاهده و برای انجام مصاحبه با موسسه در ارتباط با شند.