قابل توجه کارجویان گرامی

لطفا در صورتی که برای واحد IT فرم استخدام را تکمیل می نمایید تمام توانمندی های خود را به صورت کامل بنویسید. به عنوان مثال اگر در برنامه نویسی تبحری دارید زبان های برنامه نویسی که کار کرده اید به همراه دیتابیس های که توانایی کار کردن با آنها را دارید به صورت کامل قید نمایید.

نام :  
نام خانوادگی :  
نام پدر :  
شماره شناسنامه :    
محل تولد :  
سال تولد :  
وضعیت تاهل :
تعداد فرزندان :  
شغل همسر :
شغل پدر :  

مشخصات تحصیلی و آموزشی

میزان تحصیلات :  
رشته تحصیلی :  
سال اخذ مدرک :  
واحد مورد نظر :
تا چه حد با کامپیوتر آشنا هستید؟ لطفا نرم افزارها نام برده شود (نرم افزارها - زبان های برنامه نویسی و دیتابیس هایی که با آن کار کرده اید را توضیح دهید) :  
آیا تا کنون دوره آموزشی یا تخصصی دیده اید؟ نام ببرید:  
محل اخذ مدرک(دانشگاه و شهر) :  
کدامیک از ساعت های کاری را انتخاب می کنید؟
در صورت نیاز امکان حضور در روزهای جمعه را دارید؟
برنامه شما برای 2 سال آینده چیست ؟  
میزان حقوق پیشنهادی خود را برای تمام وقت و نیمه وقت ذکر کنید؟  

سوابق کاری

لطفا موارد زیر را به دقت در خصوص سوابق کاری قبلی خود، بنویسید.
نام شرکت یا موسسه | سمت شغلی | سابقه خدمت | سال مشغول به کار | میزان حقوق | علت ترک کار
آیا امکان ارائه چک یا سفته جهت ضمانت را دارید؟
آدرس محل سکونت :
تلفن :  
همراه :    
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code