• slide1

    ...عربی را با ما بیاموزید

  • slide1

  • slide1

  • slide1

    فضای آموزشی مجزا برای کودکان و نوجوانان

گروه هایآموزشی

آخرین اخبار

برخی از اساتید

دانش پژوهان برتر

درباره آموزشگاه

آموزشگاه مهرسجاد

.آموزشگاه مهرسجاد با بیش از 30 سال سابقه کار، یکی از آموزشگاه های مطرح در زمینه آموزش زبان های خارجی می باشد. این آموزشگاه دارای سه دپارتمان آموزشی انگلیسی ، فرانسه و عربی بوده و در حال حاضر پذیرای بیش از 1000 زبان آموز می باشد. آموزشگاه مهرسجاد با بیش از 30 سال سابقه کار، یکی از آموزشگاه های مطرح در زمینه آموزش زبان های خارجی می باشد. این آموزشگاه دارای سه دپارتمان آموزشی انگلیسی ، فرانسه و عربی بوده و در حال حاضر پذیرای بیش از 1000 زبان آموز می باشد